Dyr har en meget god evne til å oppfatte dufter og duftsignaler. Duftene kan være interessante og tiltrekke, men også avskrekke. En dominerende hanmink som markerer sitt territorium sender f.eks et signal til andre svakere hanner å forsvinne fra området fortest mulig.

Å anvende luktestoffer som inneholder urin eller knust luktkjertler har derfor en risiko.
Fangstmannen kan aldri være helt sikker på hva slags "melding" han plasserer inne eller rundt fellen. Ulike individer kan tolke det på forskjellige måter.

Effekten du kan forvente deg av et godt lokkemiddel er at minken, måren, reven, gaupa, grevlingen  eller katten vil stoppe opp, gå rundt og undersøke fellen din. Lokkemiddelet øker nysgjerrigheten og høyner sannsynligheten for å gå inn i fella. 

Men husk at et lokkemiddel ikke kan erstatte kunnskap om fangst.
En dårlig utplassert felle fanger dårlig både med og uten luktestoffer.